China Live Signature House Sauces

$ 9.95

Chili Bean Sauce: $9.95 (6 oz)

Soy Sauce: $9.95 (9 oz)

Black Vinegar: $9.95 (9 oz)

XO Sauce: $16.95 (4 oz.)

Chili Oil: $9.95 (4oz.)

Hot Mustard: $5.95 (2oz.)

Peking Duck: $9.95 (6 oz)

Chef Chen's Chili Crisp: $9.95 (6 oz)