China Live Signature House Sauces

$ 11.50

Chili Bean Sauce: $11.50 (6 oz)

Soy Sauce: $11.50 (9 oz)

Black Vinegar: $11.50 (9 oz)

XO Sauce: $17.95 (4 oz.)

Chili Oil: $11.50 (4oz.)

Hot Mustard: $6.50 (2oz.)

Peking Duck: $11.50 (6 oz)

Chef Chen's Chili Crisp: $11.50 (6 oz)